Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

13. SKAUTSKÝ ODDÍL MEDVĚDI

Skauting ve 21.století

Co je to skauting ve 21.století??
 
Skauting - jsou to kamarádi, přátelé a společenství, které sdílejí podobné názory
-Vyrůstat ve skautském oddíle znamená žít na plno, být aktivní a najít své vlastní místo ve světě, skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí, skauti se snaží tvořit lepší svět tím, že ho berou do vlastních rukou.
-Skautská výchova ctí především tyto hodnoty: hrát fér, spolupracovat s ostatními, být ohleduplný k okolnímu prostředí, mít vztah k přírodě.
-Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.
-Skauting je celosvětová organizace a Český junák sdružuje 45 tisíc dětí a mladých lidí, je největší výchovnou organizací v republice.
 
 
 
Skautský program
 
Skautský program je pestrobarevný - náplň činností je různá a je přizpůsobena jak věku, tak individuálním potřebám
Skauting je otevřen všem a každému nabízí příležitost navázat nová přátelství
Mezi hlavní komplexní výchovnou metodu patří: respektování mravních hodnot, týmová práce v malých skupinách, sebevýchova, motivace dětí pomocí příběhů, pobyt v přírodě, program vedoucí k seberozvoji, průvodcovská role dospělých, služba společnosti, prostředí pro nové kamarádské vazby.
Základní trojice principů skautingu:
1) odpovědnost za sebe a svůj rozvoj
2) spolupráce, pochopení a odpovědnost vůči druhým lidem i životnímu prostředí
3) hledání duchovních hodnot, které člověka přesahují
 
SKAUTING PRO ŽIVOT SKAUTING PRO VÁS...
 
Kategorie junáka, pro děti a mládež:
 
1)SKAUTING PRO NEJMLADŠÍ
Ve věku 5-7 let začíná pro naše malá vlčata a světlušky dobrodružství. Dětem se věnujeme individuálně - poznávají svět, hrají si s druhými, učí se samostatnosti.
 
Skauting pro nejmenší:
V junáku se staráme o děti již před vstupem do první třídy.  Je to správný čas na objevování světa s novými kamarády, na hraní a na zábavu. Oddílový program skládáme z her, které podporují dětskou zvídavost - děti se při nich učí vycházet s druhými ve skupině.
Během roku mají možnost zúčastnit se všech oddílových výprav na jeden, či více dní.

Jak se o děti staráme:
Rádce družiny jejich věku přizpůsobí program schůzky. Pro naše nejmenší tak skaut znamená především se smát, hrát si a prozkoumávat svět.
 
 
 
 
2) VLČATA A SVĚTLUŠKY
Rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme za dalším dobrodružstvím - u dětí ve věku od 8 do 11 let podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů a táboření.
 
Rozvíjíme dovednosti:
Děti, které přicházejí do oddílu světlušek a vlčat, tráví svůj volný čas v partě stejně starých kamarádů. Během roku spolu pracují v menších skupinkách, kde se poznávají s ostatními, učí se pomáhat si navzájem a společně zvládají úkoly.
 
V programu:
-poznáváme svět, který je velký a rozmanitý,
-učíme se porozumět jeho příběhům a pravidlům,
-pomáháme ostatním,
-jsme ohleduplní nejen k lidem, ale i k přírodě,
-poznáváme co je správné a chováme se podle toho
 
Jak se o děti staráme:
Skautský program pro děti mladšího školního věku rozvíjí dětskou fantazii. Jejich činnost se skládají z her, výletů, pobytů v přírodě i v klubovně, letního táboření ve stanu a a spousty dalších zážitků se svými kamarády. 
 
 
 
3) SKAUTI A SKAUTKY
 
Děti ve věku od 12ti do 15ti let plánují své aktivity a získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům - zdolávají překážky, radují se z úspěchů, učí se z nezdarů.

Objevujeme silné stránky
Mladým skautům a skautkám vytváříme prostředí, ve kterém se učí od sebe navzájem. Ti zkušenější si mohou vyzkoušet řídit i tým lidí - naučit se zodpovědnosti za druhé, podílet se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají sebedůvěru a samostatnost.

Jak s dětmi pracujeme
Skauti a skautky odhalují své silné stránky a rozvíjí své záliby. Skaut je pro děti v tomto věku bezpečné zázemí a ideální místo pro vznik přátelských vazeb. 

Zážitková pedagogika
Při akčních hrách v přírodě se děti stávají, kým chtějí - oblíbeným hrdinou z knížky, známým sportovcem, inspirativním umělcem.  Učí se získávat informace a nakldat s nimi, řešit problémové situace, komunikovat, prezentovat své výtvory. Jde o to - vyrazit ven, být aktivní, překonávat překážky, mít radost z úspěchu, poučit se z nezdaru.
 
 
 
4) ROVEŘI A RANGERS
 
Urči si vlastní program - v rámci svého roverského kmenu. Poznej nové kamarády, nej z České republiky, vyzkoušej si rafting, slaňuj horu, nebo se vydej do neznáma. Rovering je výzva!!!

Rozhoduješ ty sám
Jako roveři a rangers si svůj program určujete sami - v menších skupinách tzv. roverských kmenů. V této partě společně rozhodujete o akcích, které společně podniknete.

Co všechno můžeš dělat?
Například se účastnit velkých akcí s bavit se společně s kamarády napříč městem, či celou republikou.  Nebo třeba vyrazit na výpravu do zahraničí - navázat přátelství se skauty z celé Evropy i celého světa. Využij příležitosti, které ti skauting nabízí!

Pro koho je rovering
Počítáme s každým kdo je aktivní a chce rozvíjet sebe a svůj svět okolo nás. Ve skupině vrstevníků, které baví podobné věci roveři realizují společné projekty. Jsou nepostradatelní v oddílu a v programu. Pomáhají svým rádcům a vůdcům.
 
 
 
5) DOBROVOLNÍCI

Chcete strávit svůj volný čas smysluplnou prací pro druhé, ale nevíte jak? Připojte se k naši 7000 dospělých dobrovolníků v ČR.  Na skauting není nikdy pozdě!

Sdílejte své zkušenosti
Bez dospělých dobrovolníků je skauting nemyslitelný. Dospělí věnují svůj volný čas dětem, připravují program, starají se o odpovídající zázemí, komunikují s rodiči, plánují akce a mnoho dalšího...

Kdo se může přidat?
Zapojit se může každý, kdo chce svůj volný čas věnovat práci pro druhé a něco nového se při tom naučit. Často stačí sdílet své záliby s ostatními a předávat jim své zkušenosti - třeba hrát na kytaru, jezdit na kole, sportovat, nebo vydávat vlastní časopis. 
Coby dobrovolník se uplatníte i nejen jako dětský vedoucí, ale také například účetní, zdravotník, či technik.
 
 
 
 
TOPlist